Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’.

Een familieopstelling maakt de niet zichtbare invloeden en knelpunten zichtbaar tussen mensen binnen een systeem. Iedere groep mensen waar men zich tussen begeeft is te zien als 'een systeem', bijvoorbeeld familie, maar ook collega's, vrienden of directe gezinsleden, etc.

JaPartner past systemisch werk toe in de individuele consulten, als onderdeel van de gesprekstherapie.
Tevens worden familieopstellingen in groepsverband georganiseerd. In de groep wordt een vraagstelling van een deelnemer behandeld, de groep functioneert vervolgens als representant. 
De groepsbijeenkomsten worden door vragenstellers alsook door representanten als inzichtgevend en vaak ook verrassend ervaren, iets dat bijblijft!

Familieopstellingen en systemisch werk brengt begrip, inzicht, acceptatie en verandering. Met onzichtbare invloeden kan immers pas 'gewerkt' worden zodra ze herkend en erkend zijn.

Zie ook:  Huiskameropstelingen, de familieopstelling bij jou thuis.